Περιήγηση στις κατηγορίες :

Ηλιακός ελεγκτής αναστροφέων & Ελεγκτής ηλιακής ενέργειας 

Προβολή περισσότερα για μας

Waseem Syawaludin

5000W: Έχω χρησιμοποιήσει αυτό για περίπου δύο εβδομάδες. Τρέχω το στεγνωτήρα τρίχας 2000W και 1200W airfryer συγχρόνως, όλη η εργασία καλά.

περισσότεροι